Placeholder image

Vår CSR-policy

CSR betyder (numera) corporate sustainability and responsibility. På Linnkonsult tolkar vi det som hållbarhet i alla dess bemärkelser. Vi jobbar med ett genomgripande hållbart förhållningssätt både internt och i samarbete med våra kunder. Det gör vi på följande sätt.

  • Ekologisk hållbarhet: Vi reser i första hand med kollektivtrafik och tåg nationellt och i den mån det går även internationellt. När det inte är möjligt använder vi etanoldriven bil. Vi flyger när det behövs. Vi har genomgående LED-belysning inom företaget. Vi värmer kontoret med fjärrvärme och köper grön el. Vi dricker enbart ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och handlar bara lokalproducerat eller ekologisk frukt och fikabröd. Vi undviker att skriva ut i onödan. Vi källsorterar allt vårt material.
  • Social hållbarhet: Vi försöker verka i branscher med låg konkurrens för att inte ta jobb från andra. Vi samarbetar gärna i kluster för att på så vis kunna stötta andra och ge våra kunder bästa möjliga service. Vi anlitar i första hand lokala leverantörer. Vi stöttar lokala idrottslag.
  • Ekonomisk hållbarhet: Tillväxt är inte ett mål för Linnkonsult. Vi vill generera en vettig inkomst och prioriterar därefter tid.

Detta tänk tar vi tar med oss i samtliga våra uppdrag.