Placeholder image

Projekt: NRIA-U 2019

2019

Tre år efter den första strategiska innovationsagendan inom undervattensteknikområdet är det dags för förnyelse. Linnkonsult hjälper till med strategiframtagningen och paketerar alltihop i en lika fin agenda som förra gången.

Arbetet med NRIA-U 2016 var av instrumentell vikt för det svenska undervattensteknikområdet vad gäller formering, samsyn och vägen framåt. Slutprodukten den gången blev i första hand ett styrdokument för de egna leden.

2019 års agenda är inte bara en uppdatering av de frågor man drev 2016. I årets agenda är den huvudsakliga målgruppen politiker och beslutsfattare, med följden att agendans strategiska rekommendationer mer handlar om hur omvärlden kan skapa bättre förutsättningar för området, så att svensk undervattensteknik kan fortsätta vara internationellt konkurrenskraftig ocvh efterfrågad.

Arbetet är lika trevligt och dynamiskt som förra gången med tillskott av nya aktörer som ger budskapet ytterligare tyngd.

Det färdiga dokumentet anknyter naturligtvis till förra agendans form och tilltal.

Ladda ned dokumentet här: NRIA-U 2019 (PDF 3,8 MB).

Medverkande och stödjande organisationer:

 • Amlab Elektronik
 • AquaBiota Water Research
 • Bassoe Technology
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Cadson
 • Chalmers
 • Consilium
 • DataGrid International
 • DeepVision
 • Deform
 • Diab
 • Falkung
 • FMV
 • FOI
 • Försvarsmakten
 • Göteborgs universitet
 • Kongsberg Maritime Sweden
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Kustbevakningen
 • Lunds tekniska högskola
 • MMT
 • Motala Verkstad Group
 • NKT
 • Polyamp
 • RISE
 • Saab Dynamics
 • Saab Kockums
 • Scana Steel
 • Seiche Vattenteknologi
 • Stavanger Steel
 • Stockholms universitet