Placeholder image

Projekt: NRA Flyg 2010

2010

Linnkonsults dittills mest omfattande enskilda projekt ägnar mer än ett halvår åt att skapa en banbrytande informationsprodukt kring flygteknisk innovationsstrategi. Och det är det värt. Arbetet blir vägvisande för en stor del av Linnkonsults fortsatta verksamhet.

NRA Flyg 2010 är den första strategiska innovationsagendan av det här slaget, både för oss på Linnkonsult och för Sverige i stort. Uppdraget är att ta redaktörskapet för framtagningen av en strategi för flygteknisk innovation, och vi väljer att utveckla konceptet till en i högsta grad läsbar produkt med ett stort mått av logik, tydlighet, läsbarhet och målgruppsanpassat tilltal. Arbetet innehåller projektledning, moderering/facilitering, struktur/redaktörskap/textförädling, illustration och layout.

I agendan beskrivs vägen framåt för svensk flygteknisk innovation: hur Sverige kan skapa internationell position på området genom ett teknikövertag. Agendan redovisar mål, konkreta aktiviteter för att uppnå dessa och prioriterade teknikområden.

Konceptet blir så framgångsrikt att den svenska innovationsmyndigheten Vinnova tillsammans med Energimyndigheten och Formas skapar en utlysning av en stor mängd pengar för att andra branscher och sammanslutningar ska kunna göra samma sak. Linnkonsult samarbetar med Vinnova om administration av denna utlysning och ger föreläsningar om hur man skriver en bra strategiagenda. Projektet leder till flera liknande uppdrag som syns på annan plats i vårt portfölj.

Ladda ned dokumentet här: NRA Flyg 2010 (PDF 5,9 MB).

Deltagande organisationer:

 • Chalmers
 • FMV
 • FOI
 • Försvarsmakten
 • HV
 • KTH
 • LiU
 • LTU
 • Saab
 • SAI
 • Teknikföretagen
 • Vinnova
 • Volvo Aero