Placeholder image

Projekt: Agenda grafen 2018

2017

Kolmaterialet grafen är på ständig uppgång. Men exakt hur ska materialet och tekniken hitta ut till de stora tillämpningarna och skapa konkurrenskraft för Sverige? En uppdaterad strategisk innovationsagenda ger svaret.

Den första innovationsagendan för grafen togs fram 2013. Sedan dess har det internationella landskapet förändrats, och den tekniska mognaden och den svenska aktiviteten har utvecklats. Därför behöver agendan uppdateras.

2018 års innovationsagenda tar ut riktningen för de kommande åren, baserat på omvärldsförändringar, erfarenheter och lärdomar från de första åren. Arbetet är inkluderande och beaktar förutsättningar från alla aktörer i innovationskedjorna, från grundforskning till materialproducenter och behovsägare.

Linnkonsult faciliterar, processleder, sköter det redaktionella och utformar en slutprodukt som ansluter till befintlig form.

Ladda ned dokumentet här: Agenda grafen 2018 (PDF 3,3 MB).

Deltagande organisationer:

 • ABB
 • ABB Corporate Research
 • APR Technologies
 • Astra Zeneca
 • Chalmers
 • Chalmers Industriteknik
 • Ericsson Research
 • FOI
 • Graphensic
 • Lindmark Innovation
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • NEVS
 • Nolato Silikonteknik
 • RISE Acreo
 • RISE CBI Betonginstitutet
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Saab
 • Spirit Ventures
 • Stora Enso
 • Tetra Pak
 • Volvo Cars
 • Volvo Group