Placeholder image

Projekt: NRIA-U 2016

2016

Vi har länge haft turen att arbeta inom "visuella" områden såsom flyg- och rymdteknik. Nu är det dags för ytterligare ett, nämligen undervattensteknik. En bred uppslutning vill skapa en strategisk innovationsagenda.

Både NRA Flyg 2010 och dess uppföljare NRIA Flyg 2013 var banbrytande vad gäller upplägg, tilltal och utformning. Även processen bakom arbetena har fungerat mycket bra, med kraftigt fokus på samintressen och tydligt avstånd från särintressen.

Tongivande svenska aktörer inom undervattensteknik ser potentialen i detta och ber Linnkonsult om hjälp att använda den beprövade processen för att framställa en strategisk innovationsagenda inom sitt eget område.

Arbetet blir mycket roligt och fruktsamt med nya kontaktytor mellan branschens aktörer liksom en ökad förståelse hos dessa om hur deras innovationsområde egentligen ser ut.

Dokumentet formges i liggande format och redovisar på ett logiskt och grafiskt tydligt sätt hur den strategiska resan mellan nuläge och önskat läge egentligen ser ut, och vad som behövs för att det ska bli verklighet.

Arbetet resulterar dessutom i skapandet av en projektorganisation för tillvaratagandet av branschens innovationsmässiga intressen.

Ladda ned dokumentet här: NRIA-U 2016 (PDF 6,2 MB).

Deltagande organisationer:

 • ABB
 • Aker Solutions
 • Amlab
 • Bassoe Technology
 • BTH
 • Caliterra/Datagrid
 • Chalmers
 • Consilium Marine & Safety
 • Deep Vision
 • DIAB
 • Embedded Art
 • Försvarsmakten – 1 Ubåtsflottiljen
 • Försvarsmaktens Dyk- och Navalmedicinska Center (FMDNC)
 • Försvarsmakten – Sjöstridsskolan
 • FMV
 • FOI
 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs Universitet
 • James Fisher Defence
 • KTH
 • Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan
 • LTH Teknisk geologi
 • MMT
 • Poseidon
 • Pöyry
 • Rolls-Royce
 • Roxtec
 • Saab Corporate
 • Saab Dynamics
 • Saab Kockums
 • Sjöpolisen
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • SSPA
 • Stockholms Universitet
 • Svenskt Marintekniskt Forum
 • Swerea KIMAB
 • Trelleborg
 • Ångströmlaboratoriet