Placeholder image

Kompetens: Strategiutveckling

Hur tar du dig från nuläget till ett önskat läge? Vi hjälper dig med verktyg, process och erfarenhet.

De senaste åren har en stor del av vår arbetstid ägnats åt strategiframtagning, ofta i innovationssammanhang, ofta med hela branscher som kunder. Med startpunkt i definitioner av nuläge och vision kan vi hjälpa våra kunder att bestämma lämplig strategi inklusive handfasta aktiviteter på vägen mot visionen.

I teorin kan ett strategiframtagningsprojekt sluta där, men allra oftast arbetar vi även med att beskriva den framtagna strategin i ett tydligt och tillgängligt dokument. Linnkonsult har varit centralt inblandat i administration och utveckling av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas program för strategiska innovationsområden. Programmet syftade till att få svenska branscher att formulera strategidokument på det sätt som flygteknikbranschen och Linnkonsult gjorde i NRA Flyg 2010. Inom ramen för programmet har Linnkonsult tagit fram ett antal strategiska innovationsagendor (plus några vid sidan om programmet), varav vissa varit bidragande orsaker till att respektive branscher tilldelats strategiska innovationsprogram.

Här nedan är några av de projekt där vi arbetat med strategiutveckling.