Placeholder image

Projekt: Agendakatalog

2013–

Den svenska myndighetsutlysningen för strategiska innovationsagendor har resulterat i ett hundratal innovationsagendor av skiftande slag. För att skapa översikt vill myndigheterna skapa en sammanfattande katalog. Linnkonsult gör jobbet.

De tre myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas önskar likartade sammanfattningar av ett hundratal innovationsagendor som skiljer sig väldigt mycket i omfång, upplägg och ambition. Linnkonsult skapar en standardiserad uppsättning frågor som ska besvaras för varje agenda. Svaren på dessa frågor ligger till grund för ett redaktionellt arbete där Linnkonsult producerar färdiga sammanställningar, garanterade att besvara relevanta frågor hos läsaren.

Eftersom nya agendor produceras löpande tas snart nästa steg. Det framtagna frågeupplägget inlemmas i Vinnovas interna process för pågående agendaprojekts slutrapportering, vilket gör att projekten själva får ansvaret att formulera sina svar på frågorna. Detta ger i slutänden en mycket smidig process med stor sannolikhet för rätt träffbild i sammanfattningarna.

Linnkonsult producerar samtliga sammanfattningar och levererar både ett tryckoriginal till en papperskatalog över alla agendor och en Powerpoint-presentation som rullar i Vinnovas entré under något års tid.

Ladda ned dokumentet här: Strategiska innovationsagendor – agendakatalog (PDF 22,6 MB).