Placeholder image

Projekt: NRIA Flyg 2020

2020

Det strategiska innovationsprogrammet för flygteknik Innovair är i ständig utveckling och släpper med hjälp av Linnkonsult sin fjärde strategiska innovationsagenda. Denna gång fungerar agendan delvis som självutvärdering efter programmets halvtid.

Som vi konstaterat på många andra sidor i vår portfölj är en strategisk innovationsagenda ett levande dokument. Allteftersom mål uppfylls, aktiviteter genomförs och världen förändras behöver strategin aktualiseras och vässas. Därför följer efter NRA Flyg 2010, NRIA Flyg 2013 och NRIA Flyg 2016 nu även NRIA Flyg 2020.

Det första syftet med årets agenda är att påvisa behovet av flygteknisk innovation och de nyttor den medför för Sverige – med rekommendationer om åtgärder från hela trippelhelixen för att skapa rätt förutsättningar och därmed bästa effekt. För att täcka in alla relevanta aspekter tittar vi på det flygtekniska innovationsområdet ur fyra olika perspektiv: ekosystem och aktörer; internationalisering; försvarsförmåga och förvarsindustriell förmåga; flygets miljö- och klimatpåverkan.

Agendans andra syfte är att summera programmets verksamhet sedan starten 2014 i termer av uppnådda resultat och aktuella utmaningar.

Linnkonsult är som vanligt drivande i processen och aktiv part i strategiutvecklingen. Dessutom strukturerar, formulerar, formger och layoutar Linnkonsult budskapet.

Ladda ned dokumentet här: NRIA Flyg 2020 (PDF 6,3 MB).

Deltagande organisationer:

 • Aerospace Cluster Sweden
 • Chalmers
 • Corebon
 • FMV
 • FOI
 • Flygtekniska föreningen
 • Försvarsmakten
 • GKN Aerospace
 • Innovair
 • Innovatum
 • KTH
 • LiU
 • LTU
 • Marstrom Composite
 • RISE SICOMP
 • Saab
 • Swedish Aeronautical Research Center
 • Svenskt Flyg