Placeholder image

Projekt: Smartare elektroniksystem

2013

Sverige kan elektronikhårdvara. I den strategiska innovationsagendan berättar området för smartare elektroniksystem om sina möjligheter att erbjuda möjligheter för Sverige via innovation.

Inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas utlysning för strategiska innovationsagendor går det svenska elektronikhårdvaruområdet samman och skapar en gemensam väg framåt för sitt område – och i förlängningen för Sverige via nyindustrialisering och konkurrenskraft.

Agendan tillhandahåller en tydlig logik för den strategiska resan mellan nuläge och vision. Tre tydliga utmaningar växer fram, tillsammans med ett antal rekommenderade aktiviteter som adresserar utmaningarna.

Linnkonsults roll utvecklas från att packa ett befintligt material i en läsbar form till att omstrukturera materialet och formulera innehållet för att bättre riktas in mot den tänkta målgruppen av politiker och beslutsfattare. Moderering/facilitering är som vanligt en bärande ingrediens, liksom den slutliga grafiska utformningen och layoutarbetet.

Agendan bidrar till att tilldela projektorganisationen bakom agendan ett av Sveriges då 16 strategiska innovationsprogram (numera 17) med en tioårig statlig finansiering för utveckling av innovationsområdet och Sveriges möjligheter att konkurrera med teknikutveckling.

Ladda ned dokumentet här: Smartare elektroniksystem för Sverige (PDF 6,6 MB).

Deltagande organisationer:

  • Acreo Swedish ICT
  • Chalmers
  • KTH
  • LTU
  • PhotonicSweden
  • Svensk Elektronik
  • Swerea IVF