Placeholder image

Projekt: AutoSyn

2018

Hur kan transportsystemet med hjälp av modern och framtida teknik bli säkert, enkelt, tillförlitligt, miljövänligt och billigt? Linnkonsult hjälper aktörer från samtliga trafikslag att synkronisera sig och tänka ut några bra svar.

AutoSyn är en förstudie som fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta, men också för att förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft vad gäller efterfrågan, export och marknadsandelar inom relaterade innovationsområden.

Studien är framtagen av aktörer inom alla fyra trafikslagen vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnvägstrafik, och från alla delar av trippelhelixen mellan industri, akademi/institut och offentlig sektor. Poängen är att ge en trafikslagsövergripande och inkluderande bild av förutsättningarna för och de förväntade effekterna av autonoma multimodala resor och transporter.

Förstudien resulterar i fyra konkreta förslag som rör satsningar på nationell forskning och innovation. Satsningarna knyter ihop de individuella trafikslagen till ett multimodalt system för resor och transporter och möjliggör samtidigt optimering av resor och transporter inom respektive länk i transportkedjan.

Linnkonsult fungerar som processledare, facilitator av möten och workshoppar, strukturerare, redaktör, formgivare och layoutare.

Ladda ned dokumentet här: AutoSyn (PDF 5 MB).

Deltagande organisationer:

 • Bombardier Transportation
 • CLOSER
 • Ericsson
 • Innovair
 • LFV
 • Lighthouse Maritime Competence Centre
 • Linköpings universitet
 • Nilsson Drones Sweden
 • OHB Sweden
 • RISE Safety and Transport
 • RISE SICS
 • RISE Viktoria Swedish ICT
 • Saab
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Volvo Group
 • Volvo Cars
 • VTI