Placeholder image

Projekt: NRIA Flyg 2013

2013

Dags för en uppföljare till NRA Flyg 2010. Det framgångsrika samarbetet med flygteknikområdet fortsätter i NRIA Flyg 2013 och tar konceptet strategisk innovationsagenda till nya höjder.

En strategisk innovationsagenda är ingen engånsgföreteelse. Det har innovationsområdet för flygteknik insett. En strategi är ett levande dokument som måste utvärderas och justeras löpande. 2013 följer man därför upp 2010 års framgångsrika agenda med en vidareutveckling av strategin.

Ett tydligt fokus på innovation syns både i det tillkomna I:et i dokumentnamnet och i innehållet där fyra enkla och tydliga rekommendationer för bättre förutsättningar för svensk innovation ges, både på flygteknikområdet och i allmänhet.

Dessutom skapar projektet parallellt en bilaga i vilken flygteknikområdet ritar upp en modell av det svenska innovationssystemet – något som inte gjorts tidigare, med begreppsförvirring och potentiella felsatsningar som följd.

Agendan finansieras delvis genom det nystartade myndighetsfinansierade programmet för strategiska innovationsagendor, som till stor del skapats med NRA Flyg 2010 – den tidigare inkarnationen av flygteknikagendan – som modell.

Angendan bidrar till att tilldela projektorganisationen bakom agendan ett av Sveriges då 16 strategiska innovationsprogram (numera 17), vilket strax därpå tar formen Innovair, med en tioårig statlig finansiering för utveckling av innovationsområdet och Sveriges möjligheter att konkurrera med teknikutveckling.

Ladda ned agendan här: NRIA Flyg 2013 (PDF 14,4 MB).

Ladda ned bilagan om innovationssystemet här: Vår syn på det svenska innovationssystemet (PDF 3,2 MB).

Deltagande organisationer:

 • BTH
 • Chalmers
 • FMV
 • FOI
 • Försvarsmakten
 • GKN Aerospace
 • HV
 • KTH
 • LiU
 • Saab
 • SAI
 • Svenskt Flyg
 • Swerea
 • Teknikföretagen