Placeholder image

Kompetens: Projekt-/processledning

Hur kommer du effektivast i mål med det du ska göra? Vi tar ansvar för projekt- eller processledning.

Vi vet vad som behöver göras, och när, och oftast hur, för att ett projekt ska gå i mål. Därför kan vi ta rollen som extern projektledare vilket avlastar beställaren och möjliggör ett effektivt framåtskridande.

I de fall när kunden leder projektet tar vi i stället gärna rollen som processledare med huvudansvar för arbetssättet. Vi har mångårig erfarenhet av att samla stora arbetsgrupper med medlemmar från olika organisationer, vi tar rollen som moderator/facilitator och förenklar skapandet av en gemensam riktning för alla inblandade.

I följande urval har projekt- eller processledning varit en bärande komponent från vår sida.