Placeholder image

Projekt: Profiler och loggor

1997–

Ett budskap är i högsta grad beroende av sin grafiska utformning. Det grafiska utseendet ska förmedla rätt känsla, och det ska vara knutet till budskapet för att inte uppfattas som enbart kosmetika. Linnkonsult analyserar och producerar.