Placeholder image

Projekt: SeRC

2016

Fem års framgångssaga för det strategiska forskningscentret SeRC beskrivs i en skrift med sikte på både finansiärer och kunder/partner. Linnkonsult adderar handfast process- och produktkunskap.

Det strategiska forskningscentret SeRC – Swedish e-Research Centre – är ett samarbete mellan KTH, SU, KI och LiU. Centret, som grundades 2010 som ett strategiskt forskningsinitiativ, ägnar sig åt att utveckla e-science-verktyg och tillhandahålla en e-infrastruktur i form av jättedatorer.

Verksamheten de första fem åren har varit mycket framgångsrik, och denna framgång vill man gärna återkoppla till finansiärerna. Därför hjälper Linnkonsult SeRC att ta fram detta dokument som presenterar verksamheten i nutid och framtid. Sex framgångsrika projekt presenteras som illustrerar centrets kompetens och förmåga.

Linnkonsult bidrar med vår framodlade samarbetsprocess som samlar de ingående aktörerna i ett kreativ flöde, och vi står också för strukturering, redigering, illustration, formgivning och layout.

Ladda ned dokumentet här: SeRC (PDF 3,5 MB).