Placeholder image

Projekt: Agenda grafen 2022

2022

Innovation är att ligga i händelsernas framkant. Där har materialområdet för grafen parkerat sig. Men att ligga i framkant innebär också att man måste uppdatera sin innovationsstrategi. Linnkonsult hjälper området att formulera sig – igen.

Den första innovationsagendan för grafen togs fram 2013, och en uppdatering gjordes (av Linnkonsult) 2018. Den ständiga utvecklingen mot högre mognadsnivåer har fört med sig att ytterligare en uppdatering görs under 2022.

Liksom sina föregångare tar agendan ut riktningen för de kommande åren, baserat på omvärldsförändringar, erfarenheter, lärdomar – och egna åstadkomster så klart. Huvudman är liksom tidigare det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, som samlar hela området under neutral hatt.

Linnkonsult faciliterar, processleder, fixar det redaktionella och utformar en slutprodukt som ansluter till programmets uppdaterade grafiska profil.

Ladda ned dokumentet här: Agenda grafen 2022 (PDF 5,3 MB).

Deltagande organisationer:

 • 2D fab
 • 2D-TECH
 • ABB
 • Alfa Laval
 • Applied Nanosurfaces
 • Chalmers
 • Energimyndigheten
 • FOI
 • Graphene Flagship
 • Graphmatech
 • LiU
 • LTU
 • RISE
 • Saab
 • SIO Grafen
 • Vinnova
Plus väldigt många fler.