Placeholder image

Projekt: Resforsk

2015

Fem akademiska institutioner och forskningsinstitut utgör ett kompetenskluster för forskning och innovation inom morgondagens resande, med fokus på fyra specifika perspektiv. Vi skapar en välstrukturerad webbplats.

Det är inte bara för tryckta produkter som det redaktionella upplägget är viktigt. Självklart måste även elektroniska publikationer vara väluppbyggda, logiska och läsbara.

I det här projektet gäller det att skapa en webbplats som på ett samlat och identitetsfullt sätt kommunicerar vilja och kompetens hos ett kompetenskluster inom resforskning. De fem ingående aktörerna och deras fyra perspektiv på området beskrivs i termer av ett samlat erbjudande.

För webbproduktionen ansvarar Hellblau som vi gärna samarbetar med.

Deltagande organisationer:

  • Chalmers – Design & Human Factors
  • Göteborgs Universitet – Kulturgeografi
  • Göteborgs Universitet – Tillämpad informationsteknologi
  • Karlstads universitet – SAMOT
  • Victoria Swedish ICT