Placeholder image

Om oss

Linnkonsult är ett aktiebolag som ägs och drivs av Gunnar Linn och Jenny Almén Linn. Bolaget startades 2015 och bygger på mångårigt upparbetade verksamheter i andra bolagsformer.

Våra återkommande kunder finns inom många branscher: flyg, rymd, undervatten, säkerhet och försvar, fordon, handel, turism och en hel del annat, i alla hörn av innovationssystemet: företag, universitet och högskola, myndigheter, intresseorganisationer och liknande. Vi har koll på vad innovation är och vad den normalt behöver för att fungera.

Vi kan starta med en vag idé och sluta med en färdig informationsprodukt, strategi, lösning eller process. Vi har god kompetens i alla steg. Vår tvärvetenskaplighet ger oss möjlighet att korsbefrukta branscher och skapa erfarenhetsöverföring mellan verksamheter som normalt inte kommunicerar.

Gunnar Linn
  • Född: 1969.
  • Utbildning: Är civilingenjör M (1995) med inriktning maskinkonstruktion, samt teknologie licentiat i tillämpad produktsemantik (1998) med fokusering på usability, produktsemantik och visualisering.
  • Erfarenhet: Har sedan 1997 drivit egen firma inom teknikinformation, illustration, layout, journalistik, redaktion, gränssnittsdesign, webbdesign, e-learning, profilering, informationsdesign och projekt-/processledning. Har i perioder varit anställd som teknikinformatör och instructional designer för e-learning. Gillar långa enstaka uppdrag men har också arbetat i löpande tidningsproduktion. Fokuserar i dagsläget huvudsakligen på uppdrag i gränslandet mellan strategiutveckling och kommunikation med kunder inom flertalet branscher liksom statliga myndigheter.
  • Verktyg: Behärskar programvaror som Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Animate) samt emellanåt Apple Logic. Naturligtvis även Office-paketet.
  • Kontakt: 070-686 76 77,
Jenny Almén Linn
  • Född: 1971.
  • Utbildning: Är internationell samhällsvetare (1996) med kompletterande högskoleutbildning inom marknadsföring, affärsutveckling och interkulturell kommunikation. Har även ett flertal ledarskapsutbildningar i bagaget, bland annat UGL (2012).
  • Erfarenhet: Har arbetat som egenföretagare på både hel- och deltid sedan 1998, främst inom besöksnäringen med projektledning, affärs- och produktutveckling, marknadsföring och kommunikation samt evenemangsgenomförande. Har under tiden även varit anställd på befattningar som marknadschef för Ostindiefararen Göteborg, platschef med personal-, marknads- och försäljningsansvar på konferens- och eventbyrån Scanworld samt som affärsområdeschef i destinationsbolaget Next Skövde. Är i dag anställd som hållbarhetsstrateg i Business Region Göteborg.
  • Verktyg: Behärskar utöver Office-paketets program kommunikationsverktyg såsom Basetool, MyNewsDesk och Apsis.
  • Kontakt: 070-869 95 02,