Placeholder image

Projekt: Marknad och säkerhet

2015

Branschorganisationen SOFF vill med detta dokument öka kunskapen om företagens roll i att stärka samhällets säkerhet. Linnkonsult plockar som vanligt fram verktygen tydlighet, logik och läsbarhet.

Kan marknaden bidra till att skapa trygghet och ett säkrare samhälle? På vilket sätt? Vad kan vara skyddsvärt och vad kan hota samhället? I detta dokument avhandlas begreppen samhällssäkerhet, samhällsviktig verksamhet, hot, risker, sårbarhet och skydd. Allt avslutas med en beskrivning av hur företagen genom olika teknik- och affärslösningar kan medverka till en god samhällssäkerhet.

Linnkonsult strukturerar, formger och layoutar ett tillgängligt och tydligt dokument som ska vara lätt för målgruppen att ta till sig.

Ladda ned dokumentet här: Marknadens roll för samhällets säkerhet (PDF 3,4 MB).