Placeholder image

Projekt: NRIA Flyg 2016

2016

Tredje plattan är alltid den största utmaningen för ett rockband. Samma sak gäller för svenska innovationsområden som bestämt sig för att skriva strategiska agendor. Flygteknikområdet lyckas dock överraska även denna gång.

Behöver man verkligen skriva en tredje strategisk innovationsagenda på sex år? Svar jajamen. En agenda är ett levande dokument. Mål uppfylls, aktiviteter genomförs – och världen förändras.

2016 års agenda fokuserar på allt som hänt sedan sist (NRIA Flyg 2013, NRA Flyg 2010) i termer av ändrade förutsättningar, innovationens roll som problemlösare och de utmaningar som behöver övervinnas. Stor vikt läggs vid internationellt samarbete, där flygteknikområdet är föregångare med strategiska partnerskap och förslag på mekanismer för att dra full bilateral nytta av dessa.

Dokumentet inför begreppet synkret innovation, som berör vikten av samsyn inom offentlig sektor på innovation och dess förutsättningar.

Linnkonsult är fullt delaktigt i strategiutvecklingen och bidrar med processledning, strukturering, budskapsformulering, textproduktion, formgivning och layout.

Ladda ned dokumentet här: NRIA Flyg 2016 (PDF 10,2 MB).

Deltagande organisationer:

 • Biteam
 • Brogren Industries
 • Chalmers
 • FMV
 • FOI
 • Försvarsmakten
 • GKN
 • Innovair
 • KTH
 • Nordic Aircraft
 • Saab
 • Svenskt Flyg
 • Swerea SICOMP