Placeholder image

Projekt: Smarta uthålliga städer

2015

En strategisk innovationsagenda för smarta uthålliga städer samlar stora delar av flera inblandade branscher. Linnkonsult processleder och skapar en agenda på tvären – som blir den tredje för Linnkonsult att resultera i ett strategiskt innovationsprogram.

Efter att ha producerat fyra strategiska innovationsagendor, varav två bidragit till att tilldela sina respektive områden strategiska innovationsprogram, blir Linnkonsult tillfrågat om att hjälpa ett antal samlade aktörer att skapa en agenda om smarta uthålliga städer.

Vi kompletterar processledningen med våra erfarenheter från tidigare agendaarbeten. Resultatet blir en agenda där det omfattande området samlas i målformulering, utmaningar möjligheter, hinder och föreslagna konkreta åtgärder på aktörsnivå.

Formatet är liggande, vilket inte bara skapar härligt inbjudande uppslag utan också en ökad uppmärksamhet hos läsaren eftersom det är annorlunda.

Efterhand resulterar även denna agenda i att projektorganisationen bakom agendan tilldelas ett av Sveriges numera 17 strategiska innovationsprogram med en tioårig statlig finansiering för utveckling av innovationsområdet och Sveriges möjligheter att konkurrera med teknikutveckling.

Ladda ned dokumentet här: Smarta uthålliga städer (PDF 8,3 MB).

Deltagande organisationer:

 • ABB
 • Chalmers
 • Electrolux
 • Ericsson
 • Fortum
 • Göteborgs stad
 • HS2020 – Electricity
 • Hyresgästföreningen
 • IBM
 • Intel
 • Interactive Institute Swedish ICT
 • Internationella Teleunionen
 • KTH
 • Lunds universitet
 • Malmö stad
 • NCC
 • Netport Science Park, Karlshamn
 • Region Skåne
 • Scania
 • Siemens
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Stockholms stad
 • Svenska kraftnät
 • Sweco
 • Teliasonera
 • Trafikverket
 • Vasakronan