Placeholder image

Projekt: NRIA Säkerhet 2011

2011

Likt flygteknikområdet vill det svenska innovationsområdet för civil säkerhet gå samman i en agenda för områdets utveckling. Linnkonsult kan använda och vidareutveckla sitt faciliterande arbetssätt för att få projektet i mål.

Ett antal representanter från industri, akademi och näringsliv inom teknikområdet för civil säkerhet arbetar i detta dokument tillsammans fram tre huvudsakliga åtgärdspaket av området och därmed också för de nyttor som området innebär för Sverige. Målgruppen är politiker och beslutsfattare.

Ett av förslagen är precis den satsning på strategiska innovationsområden som något år senare blir verklighet i och med Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning med samma namn.

Liksom i tidigare projekt har Linnkonsults roll som kombinerad facilitator, redaktör och formgivare – med tillräcklig teknisk kompetens för att förstå, strukturera och utveckla resonemangen – en viktig roll för slutresultatet.

Ladda ned dokumentet här: NRIA Säkerhet 2011 (PDF 1,4 MB).

Deltagande organisationer:

 • ABB
 • Chalmers
 • Ericsson
 • FMV
 • IF Metall
 • Lindholmen Science Park
 • LiU
 • MSB
 • Saab
 • Sjöland & Thyselius
 • SOFF
 • Swedish ICT Research
 • Teknikföretagen
 • Umeå universitet
 • Vinnova