Placeholder image

Projekt: WASP technology foresight

2018

En av Sveriges i särklass största finansiärer av forskning inom artificiell intelligens, autonoma system och tillhörande mjukvara känner ett stigande behov av strukturera och presentera dagens kunskap om framtida teknik. Linnkonsult tar fram en vass technology foresight.

WASP står för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och hanterar ett par miljarder svenska kronor i forskningsmedel inom artificiell intelligens, autonoma system och tillhörande mjukvara. Stora pengar, stort ansvar – vilka forskningsprojekt ska man finansiera?

En technology foresight är ett dokument som beskriver kommande teknik. I WASPs fall handlar det om att ett knappt 50-tal forskare med WASP-medel får uppdraget att skriva om sina respektive ämnen och besvara de frågor som WASP centralt behöver få besvarade för att veta var forskningsmedlen gör bäst nytta för forskningen och för Sveriges konkurrenskraft.

Linnkonsult sköter det redaktionella och bollar under ett års tid med alla texter parallellt vilket ställer höga krav på arbetssätt och struktur. Vi skapar också slutprodukten, en fin 112-sidig högblank foresight med alla svaren på WASPs frågor.

Ladda ned dokumentet här: WASP technology foresight (PDF 6,3 MB).