Placeholder image

Projekt: Så lyfter vi Sverige

2014

I kondensstrimmorna efter NRIA Flyg vill även transportmedeldelen av flygområdet tilltala politiker och beslutsfattare om vad Sverige behöver göra för att dra full nytta av globaliseringen. Här är resultatet.

En bred sammanslutning av intressenter inom området för flyget som transportmedel skapar tillsammans detta dokument som diskuterar flyget i termer av nyttor, problem och lösningar.

Denna typ av samling av flygområdet har inte gjorts tidigare, och är ett första steg i att betrakta flyget som del i den transportlösning från dörr till dörr som stiplueras inte minst av EU-kommissionen. Poängen är att flyget ger Sverige unika möjligheter att förverkliga sina ambitioner inom tillgänglighet, tillväxt och innovation, och att miljömässiga utmaningar kan övervinnas endast genom teknikutvevkling och genom att rätt mått och steg vidtas.

Logiken har en framträdande plats i dokumentet, liksom läsbarheten, men som vanligt utan att kompromissa bort innehållets tyngd och relevans.

Ladda ned dokumentet här: Så lyfter vi Sverige (PDF 9,1 MB).

Deltagande organisationer:

  • GKN Aerospace Engine Systems
  • LFV
  • Saab
  • Svenska Flygbranschen
  • Svenska Regionala Flygplatser
  • Svenskt Flyg
  • Swedavia