Placeholder image

Projekt: Fördel rymd

2011

Ett brett spektrum av berörda aktörer samlas i framtagningen av ett dokument om svensk rymdteknisk verksamhet, beskriven i termer av nyttor och förutsättningar. Linnkonsult projektleder och skapar dokumentet.

Efter att ha sett vilken enande effekt NRA Flyg 2010 hade på den svenska flygteknikbranschen vill rymdområdet göra något liknande. I stället för att skapa en strategi väljer man att fokusera på en samlande beskrivning av nyttor med rymdverksamhet – och förutsättningar för att den ska kunna finnas och vara framgånsgrik.

Budskapet lyfts av en grafisk tydlighet. Konceptet blir så tydligt och välfungerande att den europeiska rymdstyrelsen ESA använder ett mycket likt upplägg i sitt dokument "Boosting Europe’s competitiveness and growth" samma år.

Och en av de ingående aktörerna tycker att dokumentet blir så bra att man beställer extra exemplar att dela ut bland sina 300 anställda, för att dessa ska få ett bättre hum om hur deras arbete passar in i ett större sammanhang.

Linnkonsult är projektledare, moderator/facilitator, struktör/redaktör/textförädlare, illustratör och layoutare.

Ladda ned dokumentet här: Fördel rymd (PDF 8,3 MB).

Deltagande organisationer:

 • Acreo
 • Chalmers
 • FMV
 • FOI
 • FRA
 • Försvarsmakten
 • IRF
 • IVA
 • KTH
 • LTU
 • Metria
 • Omnisys Instruments
 • Progressum
 • RUAG Space
 • SES-Sirius
 • SGU
 • SMHI
 • SSC
 • STARCS
 • SAI
 • Swerea SICOMP
 • Volvo Aero
 • ÅAC Microtec