Placeholder image

Projekt: SMaRC

2018

Ett gäng forskningsaktörer inom undervattensteknik vill skapa ett forskningscenter. Arbetet börjar med en ansökan och slutar med en rullande verksamhet. Linnkonsult strukturerar, tänker strategiskt och skapar kommunikation.

Det här projektet startar verkligen från början. I ett konferensrum på neutral ort drar undervattensteknikaktörer från hela Sverige upp riktlinjer för en ansökan till Strategiska forskningsstiftelsen i deras utlysning om forskningscentra inom strategiska områden. Aktörerna samlas runt en plan, vi skriver ansökan – och beviljas medel för centret SMaRC (Swedish Maritime Robotics Centre).

Att översätta ansökans ambition och viljeyttringar till konkret aktivitet är en fråga om att tänka långsiktigt, inkluderande och strukturerat. I processen är grafisk representation en stor hjälp för den inre kommunikationen, för att skapa en gemensam bild av centret och för en gemensam förståelse för de ingående rollerna och kompetenserna.

Yttre kommunikation i form av grafisk profil, informationsmaterial och webbsida är också nödvändig – och alla steg i processen behöver ske hand i hand.

Linnkonsult hjälper till i alla delar fram till livskraftigt center, med tyngdpunkt i facilitering, strukturering, visualisering och grafisk utformning. Våra partner i webbsammanhang Hellblau och Kform är som vanligt helt ovärderliga i uppbyggnaden av webbsajten.

Besök SMaRCs webbsajt här: SMaRC.

Deltagande organisationer:

  • FMV
  • FOI
  • Göteborgs universitet
  • KTH
  • MMT
  • Saab Dynamics
  • Saab Kockums
  • Stockholms universitet