Placeholder image

Projekt: SeRC 10-year report

2020

Tiden går, tiden går. E-sciencecentret SeRC fyller tio år och vill, liksom man gjorde 2016, berätta vad man har gjort de senaste åren. Linnkonsult sköter processen och skapar produkten.

Det strategiska forskningscentret SeRC – Swedish e-Research Centre – är ett samarbete mellan KTH, SU, KI och LiU. Centret, som grundades 2010 som ett strategiskt forskningsinitiativ, ägnar sig åt att utveckla e-science-verktyg och tillhandahålla en e-infrastruktur i form av jättedatorer.

Tio års framgångar tar plats i den här brioschyren, som fokuserar på den "impact" man haft på framför allt forskningssamhället. Broschyren lyfter fram centrets unika uppdelning i multidisciplinära samarbetsprogram, liksom ett antal mycket framgångsrika projekt man har drivit sedan sist.

Linnkonsult startar med en workshop för de inblandade, fortsätter med en dokumentstruktur, beställer texter av forskarna själva, redigerar ihop en helhet och formger alltihop till en smaklig produkt.

Ladda ned dokumentet här: SeRC 10-year report (PDF 3,2 MB).