Placeholder image

Projekt: Strategisk dialog

2014

Svenska säkerhets- och försvarsföretag behöver föra en strategisk dialog med staten. Linnkonsult hjälper till att ta fram ett dokument med 20 dialogpunkter som påverkar villkor, förutsättningar och möjligheter för svensk försvarslogistikförsörjning.

Att svenska säkerhets- och försvarsföretag gör saker som ligger i linje med Sveriges officiella vilja är viktigt. Lika viktigt är att Sveriges vilja tar hänsyn till den potential och den kompetens som finns i företagen. SOFF, branschorganisationen för säkerhets- och försvarsföretag, driver frågan om nyttan med en strategisk dialog som synkar dessa båda världar med varandra.

Linnkonsult arbetar redaktionellt med materialet, utformar en tydlig logik och skapar en layout med hög läsbarhet för bästa träffbild hos målgruppen.

Detta är det första av en rad SOFF-dokument som Linnkonsult ansvarar för utfomrningsmässigt. Det lägger grunden för en grafisk identitet. I en uppdaterad upplaga redovisas uppnådda framsteg inom utvalda dialogpunkter i en separat "flippdel" av dokumentet, alltså med början bakifrån.

Ladda ned dokumentet här: Nyttan med strategisk dialog mellan myndigheter och företag (PDF 2,6 MB).