Placeholder image

Projekt: Saab Online

2010

Saab Group, ett av Sveriges största teknikföretag, erbjuder 2010 runt 300 olika produkter och tjänster. Linnkonsult skapar en struktur för standardiserad beskrivning av dessa till företagets nya produktbaserade webb.

Hur kan man beskriva militärflygplanet Gripen i samma termer som kommunikationslösningar för offshore-industrin? Saab Groups nya webbsida beslutas bli helt baserad på företagets produkter och tjänster, och det kräver ett standardiserat sätt att beskriva dessa.

Vi designar ett formulär i vilket samtliga produktägare fyller i information om sina respektive produkter och tjänster, med fokus på nytta. Poängen är att formuläret är så pass välbyggt att det krävs en minimal insats av efterredigering.

Arbetssättet blir lite av en standard hos oss på Linnkonsult.