Placeholder image

Projekt: Innovair showcase

2017

Ett strategiskt innovationsprogram ska främja innovation för att skapa nationell konkurrenskraft. En av uppgifterna är då naturligtvis att berätta om de framsteg man gör. Linnkonsults showcaseblad är metoden.

Innovair är det strategiska innovationsprogrammet för flygteknik. Ett led i dess arbete är att visa upp den innovation som blir resultatet av ansträngningarna. Därför har Linnkonsult skapat ett format av enbladiga PDF-filer åt Innovair med goda exempel från områdets verklighet.

Bladen, som synliggör svensk flyginnovation och har potential att skapa synergier mellan olika grenar inom flygteknikområdet – och även andra teknikområden –kommer att produceras löpande av Linnkonsult och göra neddyk i alla Innovairs fem insatsområden: produkt/tjänst/system, process/metod, aktör/organisation/infrastruktur, styrmedel/finansiering respektive vetenskap.

I framtagningen samarbetar Linnkonsult med Innovairs medlemsorganisationer.

Ladda ned dokumenten här: Innovair showcase.