Placeholder image

Projekt: FLOW

2018

Forskningscentret Linné FLOW Centre på KTH har sedan starten 2007 byggt upp en verksamhet och ett renommé i världsklass när det gäller flödesrelaterad forskning. Linnkonsult hjälper centret att lyfta fram sina värden i en stolt verksamhetsbeskrivning.

Linné FLOW Centres uppgift är att samla och koordinera forskning inom fluiddynamik. Centret är ett av 20 excellenscenter som finansierats av Vetenskapsrådet i stenhård konkurrens och under internationell utvärdering. I det här dokumentet ges centret för första gången en rättvist snygg pappersbaserad beskrivning av sin verksamhet.

Dokumentet redovisar sin framgångssaga både i siffror och i termer av hur man tagit sig an akademins tredje huvuduppgift – den så kallade samverkansuppgiften som innebär att akademin ska dela med sig av sin forskning. För forskning behöver ju nyttiggöras, och detta beskrivs i så vitt skilda ämnen som klimatmodellering, grön mobilitet, hälsa, materialteknik och förnybar energi.

Linnkonsults uppgift är att föreslå ett redaktionellt upplägg, att beställa och redigera texter samt att lägga upp alltsammans i en läsbar och attraktiv form, som förädlats fram ur centrets befintliga men ganska blygsamma grafiska profil. Produkten blir en stilig 24-sidig broschyr som berättar historien om hur forskningsmedel kan förvandlas till nyttigheter.

Ladda ned dokumentet här: FLOW (PDF 6,7 MB).